PRACOWNIA RAMIARSKA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA

- prowadzimy działalność tylko jako Krakowski Dom Aukcyjny (pod tym samym adresem)

 

Firma została założona w 1905 roku przez Stefana Sztorca, pradziadka pracującego obecnie w firmie Ryszarda Lachmana. Stefan Sztorc urodził się w 1875 roku w Krakowie – był synem Sebastiana i Antoniny. Niestety nie udało się ustalić z jaką branżą byli oni związani a zwłaszcza czy prowadzili działalność w zakresie introligatorstwa lub oprawy obrazów.

Od roku 1905 do 1942 razem ze Stefanem Sztorcem zakład prowadzi jego żona Anna (ur. 1887 r.). Ze względu na wiek Anny i Stefana Sztorców (mają odpowiednio 58 i 70 lat) w roku 1942 pracownię przejmuje ich syn Henryk Sztorc.

Pracownia

Wnętrze pracowni w roku 1937 -(od lewej Anna Sztorc, jej córka Stefania Lachman, Stefan Sztorc - założyciel)

 

Henryk Sztorc

Henryk Sztorc przed wejściem do pracowni - ok. 1940 roku

Henryk Sztorc został zamordowany przez hitlerowców 15 I 1945. Był jedną z 79 tzw. "Ofiar Dąbia"

StefanSztorc

Stefan Sztorc, zdjęcie z roku 1915

 

Henryk Sztorc prowadzi pracownię od 1942 roku do 15 stycznia 1945. W tym dniu zostaje on zamordowany przez hitlerowców na Dąbiu. Stefan Sztorc tak opisuje te wydarzenia:

"Tymczasem nadeszły tragiczne wypadki styczniowe, których ofiarą padł mój syn Henryk, prowadzący Zakład. Aresztowany przez niemców na kilka dni przed wkroczeniem Wojsk radzieckiech za działalność antyniemiecką, został przez gestapo rozstrzelany wraz z 85 patriotami w Dąbiu."

Dopiero po wielu latach okazuje się, że Henryk Sztorc działał w AK, o czym nie wiedziała nawet najbliższa rodzina. W roku 1945 do firmy wracają Anna i Stefan Sztorcowie. W 1946 roku, w wieku 74 lat, umiera Stefan Sztorc. Od tego roku jego żona Anna wraz z córką Stefanią Sztorc (ur. 1914 r.) prowadzi pracownie. Po śmierci Anny Sztorc pracownię samodzielnie prowadzi Stefania Sztorc – później Lachman.

 

Stary dowód osobisty

"Potwierdzenie osoby i zgłoszenia się" Stefan Sztorc
Dokument pochodzi z 1915 roku

Stara wizytowka

Przedwojenna wizytówka firmy

 

ksiega przychodów i rozchodów z okresu ii wojny światowej

Księga podatkowa z czasów wojny

rejestracja działalności

Rejestracja działalności z 1952 roku

 

karta rejestracyjna

Karta rejestracji przemysłowej - 1942 rok

Stara wizytowka

Świadectwo czeladnicze - 1949 rok

 

 

 

 

 

W roku 1979 w zakładzie zatrudnia się jej starszy syn Bolesław (ur. 1945). Cztery lata później do Bolesława dołącza jego młodszy brat Marek.  Od tego momentu ich matka Stefania pracuje w zakładzie jeszcze przez pół roku.

 

Pierwszą nazwą pod jaką funcjonowała był "Zakład Introligatorski Stefana Sztorca". Zgodnie z zachowaną do dziś wizytówką firmy zakład od początku swojej działalności: "wykonuje wszelkie roboty w zakresie introligatorstwa wchodzące oraz oprawia obrazy w ramy – specjalność: oprawa planów budowlanych". Po śmierci Stefana Sztorca pracownia zaprzestała wykonywania usług introligatorskich – zajmowała się tylko oprawą obrazów.

 

AKTUALNIE PRACOWNIA RAMIARSKA JUŻ NIE FUNKCJONUJE - prowadzimy działalność tylko jako Dom Aukcyjny (pod tym samym adresem)

 

 

Krakowski Dom Aukcyjny

Organizujący w Krakowie aukcje dzieł sztuki dawnej i współczesnej

 

Galeria Sztuki ATTIS

Sprzedaż stacjonarna i internetowa dzieł sztuki

 

 

 

 

certyfikat prezydenta Majchrowskiego