Referencje

Zaufało nam wiele firm i instytucji. Poniżej przedstawiamy wybrane referencje


 

 

 

 

zakon kawalalerów maltańskich
ekoland

 

 

 

 

 

Zakon Maltański
 

Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

niniejszym dziękuje firmie

Oprawa obrazów - Lachmanowie, Kraków, Starowiślna 14

za bezinteresowną oprawę obrazów na Maltańską Aukcję Charytatywną, która odbyła się dnia 23 marca 2014 r. w Krakowie

Tuitia Fidei et Obsequium Pauperum - Obrona Wiary i Pomoc Potrzebującym

 

Aleksander Tarnowski

Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

 

 

 

Stowarzyszenie LVB

 
Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena

Chciałabym serdecznie podziękować Państwa Firmie za dotychczasową współpracę oraz wyrazić nadzieję na jej kontynuację w przyszłości.

Możliwości powierzania pracowni BMR Lachmanowie oprawy przekazywanych przeze mnie oraz moich współpracowników z biura Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena prac, każdorazowo traktuję jako dowód najwyższego uznania dla kunsztu oraz najwyższej jakości oferowanych usług.

Miło mi zaliczać się do grona najwierniejszych Państwa klientów

Życząc samych sukcesów

Elżbieta Penderecka, Prezes Zarządu 

ZPAP logo

 

Związek Polskich Artystów Plastyków oddział w Krakowie

Zarząd Związku Polskich Artystów Plastyków ma zaszczyt złożyć na Panów ręce serdeczne podziękowania za życzliwą współpracę oraz przyjęcie roli sponsora i mecenasa ZPAP Okręgu Krakowskiego - ogólnopolskiego stowarzyszenia profesjonalnych artystów sztuk pięknych, które rozpoczęło swoją działalność w Krakowie w 1911 roku.

Cenimy sobie niezwykle współpracę z Panów firmą, która - jak się okazuje - ma jeszcze starsze niż ZPAP tradycje działalności. Pragniemy podkreślić niekwestionowaną renomę, znawstwo i perfekcjonizm dotyczący zakresu usług oprawy plastycznych dzieł sztuki oraz zawodowych kontaktów z artystami, miłośnikami, kolekcjonerami i odbiorcami sztuki.

Życzymy dalszych sukcesów zawodowych, pomyślności w życiu osobistym oraz jak najbardziej częstych, twórczych i towarzyskich spotkań z artystami i osobami obcującymi na co dzień z dziełami sztuki

Łączę wyrazy szacunku Stanisław Tabisz, prezes ZPAP okręgu krakowskiegoZamek Królewski na Wawelu logo

 
Zamek Królewski na Wawelu

Zamek Królewski na Wawelu z przyjemnością zaświadcza, iż od 2005 roku współpracuje z firmą Oprawa Obrazów BMR Lachmanowie przy ul. Starowiślnej 14 w Krakowie. Firma oprawiała m.in. obrazy olejne, rysunki i grafiki prezentowane na wystawie jubileuszowej "Polski Korona. Motywy wawelskie w sztuce polskiej 1800 - 1939" (Zamek Królewski na Wawelu, 2005). Wszystkie zlecone przez Zamek Królewski na Wawelu prace zostały wykonane rzetelnie i terminowo.

Grafiki, rysunki i akwarele będące własnością Zamku Królewskiego na Wawelu, w ramach wykonanych przez firmę Oprawa Obrazów BMR Lachmanowie, były eksponowane także na wystawach organizowanych przez inne muzea.

Jerzy T. Petrus - Wicedyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Sąd Apelacyjny w Krakowie zlecił Oprawie Obrazów B M R Lachmanowie m.in. oprawę zdjęć budynków jednostek podległych tut. Sądowi a także oprawę zdjęć starych zabudowań sądowych położonych w granicach dzisiejszego miasta Krakowa.

Zamówienie realizowane są zawsze terminowo i rzetelnie. Ogromna wiedza Panów a także lata doświadczenia sprawiają, że zawsze można liczyć na ciekawe i trafne sugestie, propozycje i rady co do doboru ram, ich rodzaju i wielkości, koloru passe-partotut, jak również w kwestii sposobu prezentacji oprawianych zdjęć na płaszczyźnie ściany.

Dbałość o najdrobniejsze szczegóły, świadcząca o najwyższym kunszcie, pozwala stwierdzić, że prace oprawione w piękne i dopracowane ramy nabierają nowej, większej wartości.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzej PęcakUrząd Miejski w WadowicachUrząd Miejski w Wadowicach

Urząd Miejski w Wadowicach wielokrotnie zlecał Firmie Oprawa Obrazów BMR Lachmanowie, Kraków ul. Starowiślna 14 oprawę prac plastycznych oraz fotografii

Część z tych prac przekazana została Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Również portret Papieża Polaka jaki został wręczony obecnemu Papieżowu Benedyktowi XVI podczas Jego wizytyw Wadowicach 27 maja 2006 roku posiadał oprawę Firmy BMR Lachmanowie

Umiejętne doradztwo, kultura osobista, ogromna wiedza fachowa i doświadczenie sprawiają, że kontakt zawodowy z tą firmą jest przyjemnością a wykonane oprawy stają się integralną częścią dzieła podkreślającą jego walory. Profesjonalizm w najdrobniejszych szczegółach świadczy o najwyższym kunszcie i powoduje, iż oprawione prace nabierają często nowej wartości

Sekretarz Gminy Marek Brzeźniak